Arhivă pentru cool

Dictionar pentru persoane „cul”

Posted in Mirobolanti, Radem au ba?, Scurte,da' bune, Trenduri with tags on ianuarie 26, 2009 by wwraith

Zis iz ă păust ăbaut nasing.Ai jăst uanted tu critisaiz săm  stiupid pipăl hu ar traing tu luc smartăr,bai iuzing ingliş uărdz in evri sentens.Sămtaims,aim stiupid,tu.Uai zem,end nat mi ? :).

Evri taim aim heving ă romenien converseişăn  uiz ă romenien felău,or ă smol-toc uid ă mis/misis(traing tu ghet intu hăr panţ /scărt /pentis  :P),ăt list tuenti părsent ăv ză uărdz ar ingliş.Uai?Romenien lenguigi  iz  maci ricr zen engliş.Du ui uant tu  barău tărmz jăst tu luc braităr,culăr,ejiucheităd?Aim nat brait,nor cul,nor ejiucheităd ez adărz,băt aim duing uel inaf.

Său,ai em prăpăuzing tu iuz  suahili uărdz insteăd ăv ingliş,frenci,iteilian or geărmăn iecspreşăns.It ud bi trendiăr zen evăr,dăont iu tinc?

Leţ  teic ă luc intu uichipedia in sărci ăv suahili  sentănsis,end introdius zem intu converseişăns.Ui uil si hu iz smatăr zen. ;)

Iu ar mor zen uelcăm tu gioin mi in zis hăuli cruseid.Jăst let mi nou.Ai uil du ză rest :).

Reclame